Wetteren Noord-Zuid: de verbinding met de toekomst

Ons centrum is interessant gelegen want het ligt tussen de spoorweg en de Schelde. Maar de verbinding met de E40 en het gebied ten noorden van de Schelde geeft al jarenlang problemen rond verkeersveiligheid en leefbaarheid. Sinds april 2022 onderzoekt een studiebureau de belangrijkste trajecten.

De uitdaging

Het centrum van Wetteren is zeer interessant gelegen tussen de spoorweg en de Schelde. Maar de verbinding tussen de E40 en het gebied ten noorden van de Schelde, met onder andere het bedrijventerrein Stookte, brengt teveel verkeer door het centrum. Dat geeft problemen met verkeersveiligheid en leefbaarheid, zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit en onaangename files. De zoektocht naar een oplossing loopt wel al 40 jaar, maar leidde nooit tot een akkoord.

Het ideale moment

Nu hebben we een unieke kans:

 • De Vlaamse Waterweg moet de oude brug over de Schelde verhogen voor grotere schepen.
 • Infrabel streeft naar een veiliger spoorwegennet met minder overwegen. Ze willen de overweg aan de Wetterstraat vervangen door een brug of tunnel.

Samenwerking

Verschillende partners besloten samen te werken naar de beste oplossing: onze gemeente, de Vlaamse Waterweg, Infrabel, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vervoerregio Gent en departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. De provincie Oost-Vlaanderen is de trekker van dit  project. De wil om samen te werken is groot! Zo stemde onze gemeenteraad unaniem voor dit akkoord.

Waar staan we?

In oktober 2022 namen 380 mensen deel aan overlegmomenten over de nieuwe Noord-Zuidverbinding. Ze gaven hun mening over de varianten voor de Scheldebrug:

 • Scenario buiten het centrum: brug  via de Voordestraat.
 • Vijf scenario’s in het centrum:
  • Variant A: de nieuwe Scheldebrug komt naast de huidige brug.
  • Variant B en C: de brug sluit aan op de Noordlaan via Mozen.
  • Variant D en E: de brug sluit aan op de Noordlaan via de Molenbeekvallei.

Voor de nieuwe spoorwegbrug werd in juni 2022 gekozen voor het traject ter hoogte van de Mestakkerstraat.

Waar komt de Scheldebrug?

Waar de nieuwe Scheldebrug komt, blijft een moeilijk vraagstuk. Na overleg tussen de betrokken overheden, de verschillende studies en de inbreng van de burger, beslisten de projectpartners om volgende scenario's verder te onderzoeken:

 • Scenario buiten het centrum: Een brug langs de Voordestraat. Deze brug zorgt voor meer leefbaarheid en verkeersveiligheid. We moeten wel aandacht hebben voor waterlopen, het landschap en de natuur in de omgeving.
 • Scenario in het centrum: Een brug langs de Molenbeekvallei (variant D). Varianten B tot E gaan door signaalgebied en valleigebied en houden de verkeersdruk in het centrum. Ze zorgen wel voor een directe verbinding tussen de twee woongebieden in het centrum van Wetteren. De impact op de Scheldedijk is het minst groot bij de variant D.

Het scenario langs de Astridlaan (variant A) wordt verder onderzocht als referentie, omdat het de huidige toestand het best benadert. Dit is echter geen wenselijk scenario: de woonkwaliteit, leefbaarheid en verkeersdrukte in het centrum verbeteren niet.

We onderzoeken de impact op het verkeer bij de overgebleven scenario’s. Wat is mogelijk, wat zijn de kosten en wat is nodig voor leefbaarheid, waterhuishouding, natuur en open ruimte?

Dialoogmomenten in mei

Midden maart 2023 nemen de projectpartners een beslissing over de brug.
Het volgende dialoogmoment is donderdag 4 mei 2023, tussen 17 en 21 uur ons gemeentehuis op Rode Heuvel.
Schrijf je in

Op de projectpagina van de provincie Oost-Vlaanderen vind je meer informatie.

Ga naar de projectpagina 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op de projectpagina van de provincie Oost-Vlaanderen

Contactinfo