Wetteren Noord-Zuid: de verbinding met de toekomst

Samen met Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, De Vlaamse Waterweg en Agentschap Wegen en Verkeer schreven we een masterplan voor de nieuwe verbinding tussen het noorden en het zuiden van Wetteren. De huidige Scheldebrug is aan vernieuwing toe én er komt een nieuwe spoorwegbrug. 

Voordelen van Scheldebrug buiten het centrum

We onderzochten de voor- en nadelen van mogelijke scenario’s voor de nieuwe Scheldebrug en daaruit bleek dat een brug buiten het centrum, heel wat kansen biedt.

 • Het verhoogt de leefbaarheid, de woonkwaliteit en de verkeersveiligheid in het centrum van Wetteren.
 • We weren vrachtverkeer en doorgaand verkeer maximaal uit het centrum
 • Het centrum van Wetteren blijft bereikbaar en toegankelijk, ook met de auto. 
 • Het bedrijventerrein Stookte krijgt een goede ontsluiting via de E40. Vrachtwagens vermijden zo de smalle woonstraten en schoolomgevingen.

Het nadeel van dit scenario is dat deze brug door open ruimte loopt en dat heeft een impact op water, natuur en landbouw. Daarom willen we maatregelen nemen die deze impact zoveel mogelijk beperken. Er wordt een milieueffectenrapport opgemaakt om dit in detail te onderzoeken.

Op dit plan zie je waar deze nieuwe bruggen (groene lijnen) zouden komen:

Wat ging vooraf?

 • Bij de digitale bevraging bij de Wetteraars in het voorjaar 2022 en op het dialoogmoment op 28 juni 2022 gaven meer dan 900 burgers hun opmerkingen. Deze werden gebundeld in een syntheserapport.
 • Klankbordgroepen met deelname van burgers en buurtbewoners op 4, 5 en 12 oktober 2022 waarvan je hier het rapport vindt
 • In januari 2023 besliste de stuurgroep om een aantal scenario’s verder te onderzoeken.
 • De projectpartners kozen voor het buitenscenario voor de nieuwe Scheldebrug.
 • Op 3 en 4 mei 2023  waren er dialoogmomenten met de buurtbewoners. Bekijk hier de ingesproken presentatie.

Volgende stappen 

 • Het masterplan is afgerond en samen met de partners werken we aan een actieplan voor de verdere uitvoering.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor een bijkomende fietsers- en voetgangersbrug. De provincie en de gemeente gaan ook op zoek naar mogelijke nieuwe plekken voor de politie, brandweer en technische diensten.
 • De werken aan de spoorwegbrug zullen ten vroegste starten in 2025.
 • Er moet nog een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en een milieueffectenrapport (MER) worden opgemaakt vooraleer de werken aan de Scheldebrug kunnen opstarten. Deze werken starten ten vroegste in 2029.

Heb je een vraag? Stuur ze naar noordzuid@wetteren.be

Contactinfo