Wat doet de gemeente voor een klimaatgezond Wetteren?

Gemeente Wetteren draagt zelf ook haar steentje bij om de klimaatambities te halen. 

Groene energie

We zetten in op hernieuwbare energie. De volledige gemeenteorganisatie schakelde om naar 100% groene stroom. Daarnaast produceren we zelf ook groene stroom met zonnepanelen en zonneboilers. Twee gemeentelijke gebouwen zijn uitgerust met zonnepanelen en sportpark De Warande heeft een zonneboiler om het douchewater op te warmen.

Verder worden het binnen- en het klein buitenzwembad van De Warande verwarmd met warmtekrachtkoppeling.

Duurzame verlichting

Samen met de netbeheerder maakten we een verlichtingsplan op waarbij we stelselmatig alle kapotte lampen vervangen door led-verlichting. Zo werd bijvoorbeeld de veldverlichting van het voetbalterrein en de verlichting in de gemeentelijke bibliotheek vervangen door led-verlichting. 

Goed geïsoleerde gebouwen

Het nieuwe gemeentehuis is bijna energieneutraal. Dat komt onder meer door automatisch aangestuurde zonnewering, grondige isolatie, warmte- en vochtrecuperatie, koeling door nachtventilatie … Bij het ontwerp werd al de nadruk gelegd op het duurzame karakter van het gebouw. Het gebouw haalt warmte en koeling uit de grond dankzij een warmtepomp met BEO (‘Boorgaten Energie Opslag’). Daarvoor waren 15 boringen tot op 125 meter diepte nodig. Op het dak liggen ook 80 PV-zonnepanelen, goed voor een geschatte elektriciteitsproductie van 20 000 kWh per jaar. 

Naast de bouw van een nieuw bijna-energieneutraal gemeentehuis, investeren we ook in de renovatie van verouderde onzuinige gebouwen. Samen met de netbeheerder maakten we een energiezorgplan op voor het gemeentelijk patrimonium. Op basis van dat plan bepaalt het gemeentebestuur welke renovatiewerken aan welke gebouwen voorrang krijgen.

Groendak

Op het dak van het voormalig gemeentehuis legden we een groendak aan. Een groendak gaat niet alleen oververhitting tegen, het regelt ook de waterhuishouding, heeft een luchtzuiverend effect, isoleert het geluid en verhoogt de brandveiligheid. 

Wit dak

Op het gemeentelijk magazijn in de Peperstraat ligt witte dakbedekking. Witte daken kunnen het zonlicht veel sterker reflecteren waardoor er in de zomer minder warmte binnendringt in het gebouw. Daardoor moet de airco minder draaien en besparen we veel energie. De levensduur van witte daken is ook langer omdat ze minder onderhevig zijn aan grote temperatuurschommelingen.

Ontharding

We braken de gebouwen naast de kerk af en legden er de kerktuin aan, voor meer groen en meer openheid. Het onthardingsproject is één van de 23 proeftuinen met ontharding in Vlaanderen  die in 2019 aangepakt werden. We kregen een onthardingssubsidie van de Vlaamse Regering. 

Hemelwaterplan

Door de klimaatverandering krijgen we niet alleen meer droge periodes, maar ook fellere buien. Om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te houden en het regenwater zo efficiënt mogelijk te gebruiken lieten we een hemelwaterplan opmaken door Aquafin. Lees hier het hemelwaterplan van de gemeente Wetteren.

Mobiliteit

We willen de omschakeling naar uitstootvrij verkeer versnellen door het gebruik van deelauto’s, elektrische auto’s en fietsen te stimuleren. We blijven investeren in een veiligere gemeente en veiligere schoolomgevingen voor fietsers en voetgangers. Bij elke beleidsmaatregel of  aanpassing geven we voorrang aan het STOP-principe, dat prioriteit geeft aan Stappen, dan Trappen, dan Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens.

We hebben ook elektrische dienstfietsen voor medewerkerers om zich te verplaatsen tussen verschillende werkplekken. We zetten ons verder in om het gemeentelijk wagenpark te vergroenen door bestaande dienstwagens te vervangen door elektrische voertuigen. Daarnaast proberen we de mobiliteitsbehoefte van de gemeentelijke medewerkers te verminderen door telewerk, flexibele roosters en brugdagen. 

Contactinfo