Project Stuyvenberg

Wat gaan we doen?

In het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Wetteren staat het project voor de wijk als volgt beschreven: “We verrichten een grondige buurtrenovatie en opwaardering van de wijk Stuyvenberg tegen eind 2025. Om dat te realiseren starten we een participatieproject met alle belanghebbenden op.”

In jullie wijk gaan we de komende jaren de aansluiting van riolering verbeteren en we kijken wat er beter kan op vlak van mobiliteit en wonen. Samen met jullie werken we aan een mooier straatbeeld en een sterker buurtgevoel. We koppelen het project aan verschillende acties rond woonkwaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid.

We werken rond vijf pijlers: 

  • Meer kleur en groen in de straat om de wijk aangenamer te maken en de luchtkwaliteit te verbeteren.
  • Het verkeer herbekijken in de volledige wijk zodat elke inwoner of bezoeker zich vlot en veilig kan verplaatsen.
  • Samen werken aan een positief en sterker wijkgevoel met meer ontmoetingen en activiteiten vanuit de buurt zelf.
  • Heraanleg van de wegen en de riolering in de Dr. De Bruyckerstraat, Collegiebaan, Eeminckstraat, Sportstraat, Eigendakstraat en Verbindingstraat.
  • Inwoners helpen bij de renovatie van hun huis om zo de woon- en leefkwaliteit beter te maken.

Waar gaan we dat doen?

Het project zal zich vanzelfsprekend afspelen in de wijk Stuyvenberg. Specifiek bedoelen we hiermee volgende straten: Collegiebaan, Dr. De Bruyckerstraat, Eeminckstraat, Eeminckwegel, Eigendakstraat, Hekkerstraat (tussen Molenstraat en Warandelaan), Kapellestraat, Krakeelwegel, Molenstraat, Sportstraat, Verbindingstraat, Warandelaan (tot Hekkerstraat), Wegvoeringstraat (tussen Molenstraat en Kapellestraat).

Contactinfo