Aanvraagformulier voor standplaats kermis

Om een kermisattractie of een vestiging in kermisgastronomie uit te baten, moet u als kermisuitbater een kermisstandplaats aanvragen bij de gemeente.

U hebt een kermisattractie en wil een standplaats op een kermis. In zo'n geval hebt u toelating van het gemeentebestuur nodig.
 
De standplaatsen worden toegewezen per abonnement waardoor er nog maar weinig beschikbare plaatsen overblijven. Aanvragen voor een standplaats worden daarom bijgehouden op een lijst.  Wanneer er een abonnementhouder afwezig is, zal een kandidaat gekozen worden uit deze lijst om de plaats in te vullen.
 
Bij stopzetting van een abonnement wordt een vacature uitgeschreven en zal er apart een aanvraag voor een standplaats moeten worden ingediend.
  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1. Gegevens aanvrager (houder machtiging als werkgever)

2. Type kermis

3. Gegevens van de attractie of eetkraam

4. Nodige documenten

5. Eventuele opmerkingen

Adresgegevens
Voor welke kermis wenst u een aanvraag voor een standplaats in te dienen? *
Vraagt u een standplaats aan voor een attractie of een eetkraam ? *
Ik voeg deze documenten / machtigingen toe: *
Het betreft een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron (art 10 van het KB van 18-06-2003) *