Ouderenraad

Wat is de ouderraad?

De ouderenraad adviseert het gemeentebestuur over alle zaken die ouderen aanbelangen, op het vlak van cultuur, sport, mobiliteit, wonen, zorg, .... Ze kan deze adviezen formuleren op vraag van het gemeentebestuur, of op eigen initiatief. Daarnaast bevordert de ouderenraad door haar werking ook het overleg tussen vereningen, burgers en het gemeentebestuur, en is ze de vertegenwoordiger van de Wetterse ouderen.

Wie is lid van de ouderenraad?

De ouderenraad is als volgt samengesteld:

 • een voorzitter.
 • een secretaris. Hij of zij is tevens de gemeentelijke coördinator voor het ouderen- en thuiszorgbeleid, en heeft geen stemrecht
 • de OCMW-voorzitter. Hij of zij heeft geen stemrecht.
 • één OCMW-raadslid. Hij of zij heeft geen stemrecht
 • één gemeentelijke afgevaardigde van de sportdienst. Hij of zij heeft geen stemrecht.
 • twee afgevaardigden van de gemeentelijke rusthuizen. Zij hebben geen stemrecht.
 • zestien afgevaardigden van verenigingen:
  • 55+ Ten Ede
  • Bond 3de Leeftijd Westrem
  • CD&V Senioren
  • Neos
  • Okra Overschelde, Massemen, Christus Koning, Overbeke en Centrum.
  • vief (vroeger Liberale Bond Gepensioneerden)
 • zeven individueel gecoöpteerden
 • één deskundige

Procedure

De ouderenraad vergadert gemiddeld viermaal per jaar. De vergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur van de ouderenraad.

Contactinfo