Milieuraad

Wat is de milieuraad?

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Dit omvat onder meer het voorkomen, aanwijzen en bestrijden van milieuhinder -en verontreiniging: het behoud en de bescherming van de natuur; en het organiseren en ondersteunen van de natuur- en milieu educatieve acties in de gemeente.

De milieuraad kan adviezen formuleren op verzoek van de gemeenteraad, of op eigen initiatief. Daarnaast kan ze ook zelf acties ondernemen. Zo was ze betrokken bij de handhavingsweek rond zwerfvuil en sluikstorten, en schreef ze een advies betreffende de invulling van een ongebruikt perceel.

Wie is lid van de milieuraad?

De milieuraad is als volgt samengesteld:

 • één voorzitter. Hij of zij heeft geen stemrecht
 • één ondervoorzitter.
 • één secretaris. Hij of zij is tevens de milieuambtenaar, en heeft geen stemrecht
 • de schepen van leefmilieu. Hij of zij heeft geen stemrecht
 • negen afgevaardigden
  • drie uit milieu- en natuurvereningenen (Leefmilieu Wetteren en Natuurpunt)
  • één uit de sector industrie
  • één uit de sector landbouw
  • één uit de sector tuinbouw
  • twee voor de jeugd/scholen
  • één uit de wildbeheerseenheid
 • zes deskundigen

Contactinfo