Raad voor lokale economie

Wat is de raad voor lokale economie?

De raad voor lokale economie heeft als doel een draagvlak voor het gemeentelijk economisch beleid te creëren. Dit betekent dat ze adviezen formuleert inzake het gemeentelijk beleid voor lokale economie, subsidieaanvragen voor projecten die te maken hebben met lokale economie, en aanvragen tot het bekomen van socio-economische vergunningen voor handelsvestigingen. Deze adviezen kunnen opgesteld worden op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen initiatief. Daarnaast kan ze ook acties ondernemen om de lokale economie te promoten.

Wie is lid van de raad voor lokale economie?

De raad voor lokale economie is als volgt samengesteld:

 • een voorzitter
 • een secretaris. Hij of zij is een gemeentelijk ambtenaar en heeft geen stemrecht.
 • de schepen van lokale economie. Hij of zij heeft geen stemrecht.
 • de voorzitter van de gemeenteraadscommissie voor lokale economie. Hij of zij heeft geen stemrecht.
 • vier vertegenwoordigers van relevante adviesraden. Zij hebben geen stemrecht.
  • één vertegenwoordiger van de GECORO
  • twee vertegenwoordigers van de mobiliteitsraad
  • één vertegenwoordiger van de raad voor toerisme en cultuur
 • acht leden. Zij mogen geen politiekmandaat uitoefenen in de gemeente en geen peroneelslid zijn van de gemeente. Daarnaast moeten ze een economische activiteit ontwikkelen op het grondgebied van de gemeente volgens inschrijving in de kruispuntbank. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke verscheidenheid van economische sectoren.

Contactinfo