Beheersorgaan bibliotheek

Wat is het beheersorgaan voor de bibliotheek?

Het beheersorgaan voor de bibliotheek is een adviesraad die specifieke adviezen formuleert omtrent het beheer van de bibliotheek. Zo zal ze de gemeenteraad adviseren over wijzigingen in het gebruikersreglement en het personeelsbestand in de bibliotheek.

Wie is lid van het beheersorgaan?

Het beheersorgaan telt maximum 18 stemgerechtigde leden. 

  • Zes leden vertegenwoordigen de politieke fracties uit de gemeenteraad. De mandaten worden verdeeld volgens het proportioneel stelsel. Fracties die geen mandaat krijgen toegewezen, krijgen een afgevaardigde zonder stemrecht.
  • Zes leden vertegenwoordigen de belangrijkste stakeholders van de bibliotheek. De Raad voor Cultuur en de Ouderenraad vaardigen elk twee leden af. Twee leden vertegenwoordigen de in de gemeente aanwezige onderwijsinstellingen.
  • Zes leden zetelen als individueel lid.
  • De schepen van cultuur woont de vergaderingen bij als waarnemer.

Contactinfo