Beeldkwaliteitsplan

De gemeente maakte samen met Omgeving het beeldkwaliteitsplan op voor Wetteren-centrum. Het beeldkwaliteitsplan biedt een kader om de woon- en leefkwaliteit in het gebied te behouden, te stimuleren en te bewaken. De gemeenteraad keurde het document goed op 26 januari 2017. 

Het beeldkwaliteitsplan vormt de leidraad voor de herinrichting van de publieke ruimte en voor de wijzigingen aan gevels van woningen, winkels en gebouwen die gericht zijn naar straten en pleinen.

Dit document bevat naast analyses van de huidige toestand en toekomstbeelden, ook beleidsprincipes die de kwaliteit op lange termijn garanderen. Spelregels voor kleur- en materiaalgebruik, bouwhoogte, gevelverdeling, groenaanleg, boomkeuze,... vormen de bouwstenen voor het na te streven toekomstbeeld. Van Wetteren-centrum een mooi en samenhangend geheel maken, kan niet alleen door de gemeente. Ook gevels van privé gebouwen hebben immers een publieke meerwaarde. Door samen aan de uitstraling van Wetteren te werken, behoeden wij het centrum van verwaarlozing, verpaupering of leegstand.

Het beeldkwaliteitsplan is van toepassing voor alle straten die gelegen zijn binnen de vierhoek gevormd door Schelde, Scheldedreef en Molenstraat, spoorweg en Nieuwstraat en Koningin Astridlaan.

Projecten met een aantoonbare meerwaarde op architecturaal vlak zullen ook in de toekomst nog steeds mogelijk blijven. Voorwaarde is wel dat ze uitsteken boven de ondergrens die het beeldkwaliteitsplan uitzet. 

Op 31 mei 2017 werd een kwaliteitskamer opgericht, die projecten binnen de zone van het beeldkwaliteitsplan beoordeeld. Het huishoudelijk reglement van deze kwaliteitskamer kan je hier vinden. je kan projecten aanmelden voor een zitting van de kwaliteitskamer via vergunningen@wetteren.be . De werking van de kwaliteitskamer werd ook duidelijk gemaakt via een handige leidraad.

 

Regelgeving

Contactinfo