Vergunningenregister

Het vergunningenregister is een geheel van gegevens dat op geïnformatiseerde wijze wordt bijgehouden over de perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van een gemeente. Het vergunningenregister bevat voor het hele grondgebied van de gemeente, per perceel, gegevens over volgende handelingen:

 • aanvragen stedenbouwkundige vergunning (oud en nieuw stelsel en Codex)
 • aanvragen stedenbouwkundige vergunning openbare instanties (oud en nieuw stelsel en Codex)
 • aanvragen stedenbouwkundige attesten (oud en nieuw stelsel en Codex)
 • aanvragen planologische attesten (oud stelsel)
 • bouwmisdrijven
 • planschade
 • planbaten
 • verkavelingsaanvragen (oud en nieuw stelsel en Codex)
 • verkavelingsaanvragen openbare instanties (oud en nieuw stelsel en Codex)
 • gebouwen en constructies
 • aanvragen planologische attesten (nieuw stelsel en Codex).

Bouwmisdrijven

Wil je een gebouw aankopen, ga dan na of het vergund is of niet. Hiervoor kan je terecht bij de dienst Stedenbouw en RO van de gemeente Wetteren.

Je kan bij de handhavingsambtenaar van de gemeente Wetteren ook terecht voor het melden van vermeende bouwovertredingen. De handhavingsambtenaar onderzoekt die, zodat er gepast kan opgetreden worden. Het melden van de bouwovertreding dient wel schriftelijk te gebeuren.

Via deze applicatie kan u per perceel/adres bekijken welke vergunningen zijn afgeleverd.