Kerkenbeleidsplan

In het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 staat vermeld dat elke gemeente een kerkenbeleidsplan moet hebben voor 1 oktober 2017 zoniet zullen de subsidies voor kerkgebouwen die monumenten zijn, niet meer uitbetaald worden. De gemeente heeft samen met de lokale kerkelijke overheden een globaal kerkenbeleidsplan opgemaakt dat door het studiebureau Omgeving, volgens het wettelijke voorziene stramien, werd uitgewerkt.

De gemeenteraad keurde in zitting van 31 augustus 2017 de inventaris van de kerken alsook de inhoud van het kerkenbeleidsplan goed.

De kerken die open blijven voor de eredienst zijn Sint-Gertrudis Wetteren als initiatiekerk en dekanale kerk en de Sint-Martinuskerk van Massemen als initiatiekerk.

De Sint-Annakerk Van Wetteren-ten-Ede krijgt een uitdovend en beperkt pastoraal gebruik voor uitvaarten, huwelijken en door de gemeenschap georganiseerde gelegenheidsvieringen.

De Sint-Martinuskerk van Westrem en de Sint-Theresiakerk van Overbeke zullen herbestemd worden.

U kunt het document hier lezen.

Regelgeving

Contactinfo