Toetskader voor de ontwikkeling van binnengebieden in het stedelijk gebied

De gemeente Wetteren wil voor het ontwikkelen van binnengebieden in het stedelijk gebied vooral inzetten op de kwalitatieve ontwikkeling van de stedelijke ruimte in functie van nieuwe woningbouwprojecten waardoor het creëren van bijkomend kwantitatief aanbod minder belangrijk wordt. De beoogde ruimtelijke kwaliteit voor de invulling van niet ontwikkelde binnengebieden in woongebied kan op velerlei wijzen worden ingevuld.

De gemeente heeft een toetskader opgemaakt, dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 2 juli 2015. Het toetskader bevat principes die bij een nieuwe invulling van binnengebieden zullen gehanteerd worden. Het toetskader biedt de gemeente een instrument om de ruimtelijke kwaliteit van geplande ontwikkelingen te toetsen en aanbevelingen voor kwaliteitsimpulsen te formuleren.

Het toetskader introduceert als instrument voor kwalitatieve ontwikkelingen een nieuwe vorm van samenwerking tussen de initiatiefnemer-ontwikkelaar en de gemeente. Het toetskader creëert immers een nieuwe basis voor overleg en dialoog, niet over kwantitatieve gegevens (dichtheid, V/T enz.) maar over ruimtelijke kwaliteit als thema en basis voor de invulling van de binnengebieden. De gemeente heeft in het toetskader aangeduid welke basiskwaliteiten in een binnengebied aanwezig zijn en aan welke kwaliteiten het te ontwikkelen binnengebied in de toekomst moet voldoen, rekening houdend met zijn draagkracht en zijn rol in het verstedelijkt weefsel van Wetteren. De dialoog richt zich dus op de manier waarop de initiatiefnemer de kwaliteiten in zijn project weet te integreren. Deze dialoog is een intensief en iteratief proces op basis van de gemeenschappelijke wens naar het creëren van stedelijke kwaliteit.

Contactinfo