Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP'S)

Het oude systeem van gewestplannen en van bijzondere plannen van aanleg (BPA's) wordt geleidelijk aan vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze vertrekken altijd vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt door zowel de gemeenten, de provincies als het Vlaamse gewest.

De goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen op het grondgebied van de gemeente Wetteren kan je komen inkijken bij de dienst grondgebiedszaken.

Meer info over de provinciale en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vind je bij:

www.ruimtelijkeordening.be

www.oost-vlaanderen.be


Grotere kaart weergeven

  • Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
 
Besluit
Plan

Stedenbouwkundige
Voorschriften

gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan - cluster Kalkense Meersen 
Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham
 download download download
Ombouw N42 tot primaire weg - wegvak Wetteren-Oombergen
 download

 download - deelplan 1

download - deelplan 2

 download
Sint-Lievens-Houtem en Kottembos (voorlopig vastgesteld)
 download

 download - deelplan 1

download - deelplan 2

download - deelplan 3

 download
  •  Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
 
Besluit
Plan

Stedenbouwkundige
Voorschriften

ASLAN BVBA
Cartonnage P. Van De Velde
Diepenbroek
Hekkerstraat
Koedreef
Marktdreef
Neerhonderd
Oude Wetterstraat
Recreatie
Zonevreemde bedrijven
 Blauwe Paal

 

Contactinfo