Werken in Westrem

17
nov
2023

Vanaf 20 november voeren we samen met Aquafin en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uitgebreide riolerings- en wegenwerken uit in Westrem. De werken bestaan uit de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de heropbouw van de wegenis en de aanleg van veilige fietspaden langs de N462. De werken duren vermoedelijk tot begin 2026.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

Tot vandaag loopt het afvalwater van zo'n 200 bewoners van Westrem ongezuiverd in de beken. Daarom leggen we samen met Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Keiberg, de Westremstraat, de Dorpsstraat, de Hoogpoort.

Het afvalwater uit deze straten wordt aangesloten op het bestaande pompstation in de Keiberg. Van hier gaat het via de Massemensteenweg naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wetteren. Aan de Westremdries komt hier ook het afvalwater van Evenakker en Werft bij.

Na de aanleg van het gescheiden stelsel belandt alleen het propere regenwater in de beken. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit, wat een gunstige invloed heeft op de natuur en de leefomgeving.

Veilige fietspaden

AWV zorgt voor de volledige heraanleg van de Keiberg en de Westremstraat. Verder voorziet het in de aanleg van veilige fietspaden over zowat heel het traject.

Om de duur van de hinder te beperken, worden de werken in verschillende fasen uitgevoerd. Daarnaast worden maatregelen genomen om de hinder voor de bewoners waar mogelijk te beperken. Bv. zodra de rioolbuizen in de grond liggen, wordt de sleuf gedicht en wordt er steenslag gelegd zodat de woningen bereikbaar zijn met de auto.

Omleidingen

  • In fase 1 is er een aangepaste omleiding voor doorgaand verkeer (groen op de kaart).
  • Bruisbeke (Sint-Lievens-Houtem) en de Houtemstraat (Oosterzele) worden zone 30.
  • In de blauwe omleidingszone in Westrem (omleiding voor lokaal verkeer) wordt geen zwaar verkeer toegelaten.
  • Fietsers kunnen op de N9 over het dubbelrichtingsfietspad rijden.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de werken? Schrijf je dan  in voor de nieuwsbrief van Aquafin. Je vindt alle informatie op hun projectwebsite.
Met vragen kan je op werkdagen van 8 tot 17 uur ook terecht bij het Aquafin Contactcenter: 03 450 45 45, contact@aquafin.be.

Contactinfo