Verkeershinder in kaart

Geopunt

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en detecteren we conflicten tussen werken en manifestaties beter.

Je kan het GIPOD ook bekijken op de website van Geopunt.

Hinder in kaart

Op de kaart van het Eagle-platform zie je alle mogelijke hinder, zoals werken, parkeerverbod, stellingen ...

Bekijk de kaart in de Eagle-app. 

Contact