Gemeenteraad

U kunt de volgende documenten van de gemeenteraad hier raadplegen (meer uitleg over dit orgaan vindt u hier):

  1. De agenda, met telkens een korte uitleg per agendapunt, en eventuele aanvullingen: 
         Toegevoegde punten
         Errata (de correctie bij eventuele fouten in de agenda)
         Schriftelijke bijkomende vragen van de raadsleden
  2. De besluitenlijst, met de stemming en de uitspraak per agendapunt
  3. De notulen, met een uitleg per agendapunt, de stemming en uitspraak, en de tussenkomsten van de raadsleden.
  4. Het audioverslag via deze link