Meerjarenplan

Meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:

1. een strategische nota;

2. een financiële nota, bestaande uit:

 • het financiële doelstellingenplan;
 • de staat van het financieel evenwicht;
 • het overzicht van de kredieten;

3. een toelichting.

Bij het meerjarenplan hoort ook een bijbehorende documentatie.

 

Het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW is vanaf 2020 een geïntegreerd meerjarenplan waarbij zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun eigen bevoegdheden behouden voor de vaststelling van hun gedeelte.

Naast een gezamenlijke strategische nota bevat het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 in de financiële nota ook enkele geconsolideerde schema's van gemeente en OCMW samen, zodat een globaal financieel beeld wordt verkregen van beide besturen.

In de toelichting bij het meerjarenplan worden verschillende items behandeld die meer gedetailleerde informatie verschaffen. Daarnaast wordt er ook bijkomende documentatie ter beschikking gesteld.

 

U vindt hier de volgende documenten van de gemeente en het OCMW:

U vindt hier de volgende documenten van het AGB:

 

 

Meerjarenplan 2014-2019

Het meerjarenplan legt de prioriteiten voor het bestuur vast. Het wordt voor een periode van zes jaar vastgelegd door de gemeenteraad aan het begin van een legislatuur. Jaarlijks kan de gemeenteraad het meerjarenplan aanpassen in functie van het budget. 

Het meerjarenplan bestaat minstens uit:

 • De strategische nota
 • De financiële nota, bestaande uit:
  • Het financiële doelstellingenplan
  • de staat van het financiële evenwicht

U vindt hier de volgende documenten gemeente & OCMW:

 

 

Voorwaarden

Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn financieel in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar minstens gelijk is aan nul;
 • en de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan groter is dan of gelijk aan nul.

Procedure

Het meerjarenplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad (gemeente) en Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en Raad van Bestuur (AGB).

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Regelgeving

Decreet lokaal bestuur.

Contactinfo