Meerjarenplan

Het meerjarenplan van gemeente en OCMW is vanaf 2020 een geïntegreerd meerjarenplan waarbij zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun eigen bevoegdheden behouden voor de vaststelling van hun gedeelte.

Naast een gezamenlijke strategische nota bevat het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 in de financiële nota ook enkele geconsolideerde schema's van gemeente en OCMW samen, zodat een globaal financieel beeld wordt verkregen van beide besturen.

In de toelichting bij het meerjarenplan worden verschillende items behandeld die meer gedetailleerde informatie verschaffen. Daarnaast wordt er ook bijkomende documentatie ter beschikking gesteld.

Documenten gemeente en OCMW

Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025

 Initieel meerjarenplan 2020-2025

Documenten AGB:

Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025

Initieel meerjarenplan 2020-2025

Voorwaarden

Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn financieel in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar minstens gelijk is aan nul
  • en de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan groter is dan of gelijk aan nul

Procedure

Het meerjarenplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad (gemeente) en Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en Raad van Bestuur (AGB).

Contactinfo