Omgevingsanalyse

In voorbereiding van de opmaak van het Meerjarenplan hebben verschillende diensten van gemeente en OCMW Wetteren samengewerkt om een Omgevingsanalyse op te stellen. De omgevingsanalyse omvat cijfermateriaal over Wetteren en de dienstverlening van gemeente en OCMW.

Er werd gekozen om de omgevingsanalyse te ordenen volgens de 12 hoofdstukken van de Vlaamse “gemeentemonitor”, aangevuld met één extra hoofdstuk “interne” analyse. De cijfergegevens van de omgevingsanalyse 2020 zijn afkomstig van diezelfde gemeentemonitor, maar ook vanuit het Rijksregister, Statistiek Vlaanderen, Provincies in Cijfers en eigen cijfermateriaal.

Het eindresultaat bestaat uit verschillende documenten:

1. Een digitale versie van de omgevingsanalyse in excel-formaat: deze versie is dynamisch en rechtstreeks gelinkt aan het achterliggende cijfermateriaal. De gebruiker kan bepaalde parameters en filters aanpassen naargelang zijn wensen, bijvoorbeeld jaartallen.

2. Een pdf-versie van de omgevingsanalyse: dit is een statische versie, waarbij we de parameters vooraf hebben vastgelegd, en die een geïnteresseerde als één samenhangend document kan doorbladeren, zonder dat hij/zij de parameters kan aanpassen.

3. Een toelichting bij de omgevingsanalyse: deze toelichting geeft géén duiding of interpretatie van het cijfermateriaal, maar verklaart wel de termen en definities die we in de omgevingsanalyse gebruiken.

Contactinfo