Jaarrekening

De jaarrekening wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook worden ze samengevat en opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

 

U vindt hier de volgende documenten van de gemeente :

 - Beleidsrapport Jaarrekening 2017

 - Jaarrekening 2018 van gemeente Wetteren

 - Bekijk hier de notule vaststelling jaarrekening 2018 gemeente Notulen gemeenteraad

 - Bekijk hier de doelstellingenrealisatie 2018 van de gemeente Wetteren

 

U vindt hier de volgende documenten van het OCMW:

 -  Jaarrekening 2018 van OCMW Wetteren

 -  Doelstellingenrealisatie 2018 van het OCMW

-   Notule jaarrekening 2018

  

U vindt hier de volgende documenten van het AGB:

 - Jaarrekening 2018 - BBC

 - Jaarrekening 2018 - Algemeen

Publicatiedatum documenten: 05/07/2019

Voorwaarden

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

 

Procedure

De jaarrekening wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Regelgeving

Lokaal decreet.

Contactinfo