Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen die sterk met elkaar verweven zijn: de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting. De structuur, de vorm en de schema’s van de rekening sluiten naadloos aan bij die van het meerjarenplan.

 

Documenten lokaal bestuur Wetteren (geïntegreerde documenten gemeente en OCMW samen):

 

Documenten AGB Wetteren:

 

Bovenstaande documenten werden opgemaakt volgens de BBC2020-regels. Oudere documenten vindt u hieronder terug.

U vindt hier de volgende documenten van de gemeente :

U vindt hier de volgende documenten van het OCMW:

U vindt hier de volgende documenten van het AGB:

Voorwaarden

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

 

Procedure

De jaarrekening wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Regelgeving

Lokaal decreet.

Contactinfo