Jaarrekening

De jaarrekening wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook worden ze samengevat en opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

 

U vindt hier de volgende documenten van de gemeente :

 

U vindt hier de volgende documenten van het OCMW:

  

U vindt hier de volgende documenten van het AGB:

Voorwaarden

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

 

Procedure

De jaarrekening wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Regelgeving

Lokaal decreet.

Contactinfo