Passieve zonne-energie

Gebouwen maken op een passieve manier gebruik van de zon: invallend zonlicht, warmtewinst door zonne-instraling ... 

Door je bouwplan of renovatieplan goed op te stellen, kan je maximaal gebruikmaken van passieve zonne-energie. Als inwoner van Wetteren kan je op verschillende manieren advies krijgen bij een renovatie. 

Inval

Contactinfo