Stemmen met een volmacht

Als je op de verkiezingsdag niet naar de stembus kan komen, kan je bij volmacht een stem uitbrengen. Je machtigt een ander persoon om in jouw plaats je stem uit te brengen. Je hebt wel een attest of bewijs nodig om je afwezigheid te verantwoorden. 

Als je bij opkomstplicht zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan bepaalt de politierechter welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voorwaarden

Procedure

Als je een volmacht geeft om een reden die bevestigd moet worden door de burgemeester of zijn afgevaardigden, kan je daarvoor langskomen aan het onthaal van het gemeentehuis, zonder afspraak. Dat is het geval bij volmachten omwille van verblijf in het buitenland of zelfstandige beroepsactiviteit op verkiezingsdag.

Meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door jou ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van jouw afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • zijn eigen oproepingsbrief met bewijs zelf al gestemd te hebben

De volmachtkrijger neemt best ook jouw oproepingsbrief mee om het juiste stembureau te vinden.

Contactinfo