Stemmen met een volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat u als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft u in een ander land.

Als u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kunt u een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden voor afwezigheidBewijs van afwezigheid
u bent te ziek of te zwakeen doktersattest
u kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland)

werknemers: een attest van uw werkgever

zelfstandigen: waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

u bent schipper, marktkramer of kermisreizigereen attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente
u bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregeleen attest van de directie van de strafinrichting
u kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging een attest van de religieuze overheid
u bent student en kunt niet stemmen om studieredenen een attest van de directie van uw school
u bent in het buitenland om privéredenen of op vakantieeen attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
 • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.

Procedure

Eerst vult u een volmachtformulier in. U kunt het volmachtformulier downloaden op de website van de Dienst Verkiezingen of gratis aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Het is niet nodig om naar de snelbalie te komen behalve wanneer u:

 • schipper, marktkramer of kermisreiziger bent 
 • in het buitenland bent om privéredenen

U kan het formulier vinden en downloaden van de website van de gemeente Wetteren.

Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.

Op de website Verkiezingen.fgov.be vindt u meer informatie over de bewijzen en attesten die u moet kunnen voorleggen.

Meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

 • het door u ingevulde volmachtformulier
 • het attest of bewijs van uw afwezigheid
 • zijn eigen identiteitskaart
 • zijn eigen oproepingsbrief

De volmachtkrijger neemt best ook uw oproepingsbrief mee om het juiste stembureau te vinden.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Contactinfo

 • Gemeentehuis Wetteren

  Rode Heuvel 1
  9230 Wetteren

  Openingsuren

  • Vandaag open van 09:00 tot 13:00 (Telefonisch bereikbaar van 9 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur)
  • Morgen open van 09:00 tot 13:00, van 15:00 tot 19:00 (Telefonisch bereikbaar van 9 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur)
  Alle informatie