Stemmen bij verkiezingen

In België zijn er verkiezingen op vijf bestuursniveaus:

 1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement.
 2. Federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 3. Regionale verkiezingen: we kiezen (in Vlaanderen) vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement.
 4. Provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de provincieraad.
 5. Gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Je kan op hetzelfde moment stemmen voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen, ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen samen. EU-onderdanen (niet-Belgen) kunnen stemmen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen enkel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

Voorwaarden

Als Belg mag je stemmen als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde). Op 9 juni 2024 kunnen voor de eerste keer 16- en 17-jarigen stemmen voor het Europees Parlement.
 • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Procedure

De volgende verkiezingen zijn in 2024. Iedereen die in de kiezerslijst is ingeschreven, krijgt een uitnodiging om zich aan te melden in het stembureau. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten.

Je moet stemmen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent, ten laatste op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten. Wij moeten je oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen. Wie verhuisde na het vastleggen van de kiezerslijsten, krijgt de oproepingsbrief nog op het vorige adres. 

Meebrengen

 • je oproepingsbrief
 • je identiteitskaart

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen of je bent hem kwijt?

 • Je vindt een digitaal duplicaat op Mijn Burgerprofiel. Toon die op je smartphone of breng een uitgeprinte versie mee naar het stembureau.
 • Je kan ook bij ons een duplicaat aanvragen, dat kan tot de dag van de verkiezingen. Op de nieuwe oproepingsbrief vermelden we dan 'DUPLICAAT'.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Breng dan jouw indentiteitskaart mee. Het kiesbureau mag je, als je op de kiezerslijst bent ingeschreven, laten stemmen zonder oproepingsbrief, maar dat kan enkel op vertoon van je identiteitskaart.

Ben je op de dag van de verkiezingen je identiteitskaart kwijt?

 • Bij diefstal of verlies moet je onmiddellijk DOCSTOP bellen: 00800 21232123. Daarna doe je aangifte bij de politie (diefstal) of bij ons (verlies).
 • Gaat het om een verblijfstitel, dan moet je aangifte doen bij de politie, zowel voor diefstal als voor verlies.

Je krijgt van ons of van de politie een voorlopig bewijs van identiteit, waarmee je mag gaan stemmen.

Uitzonderingen

Kan je op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau komen? Dan kan je een volmacht geven aan een andere kiezer.