Vrijwilliger bij verkiezingen

Online aanvragen

We gaan op zoek naar vrijwilligers om op verkiezingsdag (9 juni 2024) een taak te vervullen in een stem- of telbureau. Je kan je hiervoor opgeven als vrijwillig voorzitter of bijzitter.

Taken

  • Bijzitters in een stembureau (voormiddag) nemen de identiteitskaarten aan, controleren lijsten en stempelen kiezersbrieven af. 
  • Bijzitters in een telbureau (namiddag) staan in voor het correct verwerken van de geldige en ongeldige stembiljetten.
  • Voorzitters nemen daarnaast ook een coördinerende rol op en zorgen ervoor dat alles op een gestructureerde en correcte manier verloopt.

Vergoeding

Net als niet-vrijwillige voor- en bijzitters, ontvang je het wettelijk voorziene presentiegeld. Daarnaast voorziet de gemeente ook een extra bedanking voor de personen die zich als vrijwilliger hebben opgegeven.

Voorwaarden

  • Je bent 18 jaar oud en je bent stemgerechtigd
  • Je bent kiesgerechtigd in onze gemeente
  • Je bent beschikbaar op de verkiezingsdag van 7 uur tot afsluiten

Procedure

Je kan je op twee manieren registreren als vrijwilliger:

Online aanvragen

Contactinfo