Afwijking wekelijkse rustdag

In handel, ambacht en dienstverlening is de wetgeving op de openingsuren van toepassing voor: 

 • alle kleinhandelaars (ook nachtwinkels)
 • private bureaus voor telecommunicatie
 • diensten aangeduid bij koninklijk besluit

Verplichte sluitingsuren

 • Nachtwinkels: tussen 7 en 18 uur.
 • Private bureaus voor telecommunicatie: voor 5 en na 20 uur.
 • Alle andere zaken: voor 5 en na 20 uur. Enkel op vrijdagen en op werkdagen voor een wettelijke feestdag mag de zaak open blijven tot 21 uur. Als de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur toegestaan op de zaterdag voordien.

Lees meer over openingsuren in de brochure van het VVSG.

Wekelijkse rustdag

 • Alle handelaars zijn onderworpen aan de wekelijkse rustdag. Dat is een ononderbroken periode van 24 uur, die begint om 5 of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag.
 • Als de rustdag onmiddellijk aan een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de rustdag naar de dag volgend op de wettelijke feestdag verschoven worden.
 • De rustdag moet voor minstens 6 maanden op dezelfde dag genomen worden.
 • Wie een andere rustdag kiest dan zondag om 5 of om 13 uur, moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.
 • Een uitzondering hierin is de horeca: zij zijn niet onderworpen aan een wekelijkse rustdag en kunnen dus 7/7 open zijn.

Afwijking op de openingsuren

Het college van burgemeester en schepenen kan in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag verlenen aan de vestigingseenheden, gelegen op het grondgebied van de gemeente, of op een deel ervan (bv. een algemene afwijking voor het hele grondgebied ter gelegenheid van de eindejaarsperiode of een bijzondere afwijking ter gelegenheid van een braderij, avondmarkt ...). Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.

Een aanvraag voor afwijkingen op de wekelijkse rustdag of voor de verplichte sluitingsuren moet je richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Inlichtingen en indienen van een klacht

Wet

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Contactinfo