Stemrecht minderjarigen

Belgen tussen 16 en 18 jaar, mogen in 2024 voor de eerste keer stemmen voor de verkiezing van het Europese Parlement.

Voorwaarden

Aanvankelijk werd er een registratieverplichting op de kiezerslijsten voorzien. Het Grondwettelijk Hof heeft deze registratieverplichting teniet gedaan (bij arrest nr. 116/2023 van 20 juli 2023). Het stemrecht voor 16- en 17 jarigen blijft dus behouden, zonder voorafgaande registratie. Stemmen is geen verplichting, in tegenstelling tot de opkomstplicht voor meerderjarige Belgen. Je moet minimaal 16 jaar zijn op de dag van de Europese verkiezingen (9 juni 2024).

Op 21 december 2023 werd de wet ter bevestiging van de stemming van jongeren van 16 en 17 jaar voor het Europees Parlement, goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Concreet werd het volgende bij wet vastgelegd:

  • Jonge Belgen moeten zich niet vooraf registreren
  • Ze staan automatisch op de kiezerslijst en zullen dus een oproepingsbrief ontvangen
  • Er is geen stemplicht maar een stemrecht

Niet-Belgen

Opgelet! Voor 16- en 17-jarige Europese burgers (niet-Belgen), is er wel een inschrijvingsverplichting. Ook hier is er, zelfs na registratie, geen verplichting om te stemmen. Meer informatie over stemrecht voor EU-burgers. 

Contactinfo