Verkiezingen Belgen in het buitenland

De volgende verkiezingen in België – Europees, federaal en regionaal – vinden plaats op zondag 9 juni 2024. Ook als je permanent in het buitenland verblijft, heb je stemplicht voor de Europese en Federale verkiezingen.

Voorwaarden

Alle specifieke regels rond stemmen vanuit het buitenland vind je terug op de website van de FOD Buitenlandse zaken

We maken een onderscheid tussen Belgen die binnen de Europese Unie en Belgen die buiten de Europese Unie wonen. Beide categorieën hebben stemplicht voor de federale wetgevende verkiezingen. Aan de regionale en de gemeente- en provincieraadsverkiezingen kunnen ze niet deelnemen. Voor de Europese verkiezingen geldt ook stemplicht, al is er een klein verschil. Belgen die binnen de EU verblijven, kunnen stemmen op een lijst van het EU-land van verblijf. Als ze willen stemmen op een Belgische lijst, moeten ze daarvoor expliciet een aparte aanvraag indienen bij hun consulaire beroepspost. Landgenoten die buiten de EU wonen, kunnen enkel op een Belgische lijst stemmen en hoeven daarvoor geen extra aanvraag te doen.

Procedure

Schrijf je op tijd in. De formulieren vind je op de website van de FOD Buitenlandse Zaken:

Een digitale aanvraag kan via e-consul.

Je inschrijving is pas geldig vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op de indiening van het formulier. Bijvoorbeeld: onze post ontvangt je inschrijving op 15 mei 2024, dan is die pas geldig vanaf 1 september 2024. Schrijf je dus op tijd in! Als je van stemwijze wil veranderen – bijvoorbeeld toch niet in België, maar op een consulaire beroepspost of per brief - dan geldt dat als een nieuwe inschrijving en is die dus ook pas geldig vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op de indiening van je aanvraag tot wijziging van stemwijze. Houd daar rekening mee.

Regelgeving

Contactinfo