Inzage kiezerslijst

2
mei
2024

Iedereen kan zich, tot de twaalfde dag voor de dag van de verkiezingen, wenden tot het onthaal om de kiezerslijst in te kijken.

Iedereen die ten onrechte is ingeschreven, geschrapt of weggelaten, kan hiertegen beroep aantekenen volgens artikel 18 en volgende van de Algemene Kieswet.

Meer info kan je terug vinden via deze link.

Contactinfo