Werken Zuidlaan

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel en Aquafin werken we aan een vernieuwing van de Zuidlaan en de Acaciastraat. Tussen de kruispunten met de Brusselsesteenweg en de Bloemluststraat leggen we de fietspaden opnieuw aan van augustus 2022 tot maart 2023. Tegelijkertijd werken we aan de herinrichting van het stuk tussen de Bloemluststraat en de Warandelaan. Die werken lopen van augustus 2022 tot - als alles volgens plan verloopt - mei 2024.

Actuele informatie over de werken

Op de website van het Agenstchap Wegen en Verkeer vind je alle informatie over de huidige verkeerssituatie:

Ga naar de website van het Agentschap Wegen en Verkeer

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief van het AWV over de werken.

Vragen?

Heb je vragen, meldingen of opmerkingen? Contacteer het Agentschap Wegen en Verkeer: 

Hinderpremie voor handelaars 

Bij hinder door openbare werken kan je als ondernemer onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie of een sluitingspremie krijgen van de Vlaamse overheid.

Gescheiden riolering

We voeren deze werken uit in samenwerking met AWV en met Aquafin, rioolbeheerder voor de gemeente. Wegenwerken De Moor is aangesteld als aannemer voor de uitvoering van de werken.

We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Zuidlaan en de Acaciastraat. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel betekent dat afvalwater en regenwater gescheiden worden. Afvalwater gaat via de riolering naar de zuiveringsinstallatie van Aquafin. Met infiltratiekolken wordt het regenwater zoveel mogelijk ter plaatse gehouden. Bij overvloedige regen wordt het regenwater afgevoerd.

De afkoppelingswerken voor regenwater en verontreinigd water op het perceel van bewoners/eigenaars tijdens de werken zijn gratis. Als in de openbare weg een gescheiden rioleringsstelsel komt, is elke bewoner/eigenaar (op grond van art 6.2.2.1.2. VLAREM ll) verplicht aan te sluiten op de openbare riolering. Voor een aansluiting op de openbare riolering wordt op grondgebied Wetteren een belasting geïnd per woonentiteit. Als u die belasting in het verleden nog niet betaalde, maar uw gebouw/woning wordt wel op het rioleringsnet aangesloten, dan innen we deze belasting na uitvoering van het rioleringsproject.

Contactinfo