Werken Zuidlaan

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel en Aquafin werken we aan een vernieuwing van de Zuidlaan en de Acaciastraat. Tussen de kruispunten met de Brusselsesteenweg en de Bloemluststraat leggen we de fietspaden opnieuw aan van augustus 2022 tot maart 2023. Tegelijkertijd werken we aan de herinrichting van het stuk tussen de Bloemluststraat en de Warandelaan. Die werken lopen van augustus 2022 tot - als alles volgens plan verloopt - mei 2024.

Actuele informatie over de werken

Op de website van het Agenstchap Wegen en Verkeer vind je alle informatie over de huidige verkeerssituatie:

Ga naar de website van het Agentschap Wegen en Verkeer

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief van het AWV over de werken.

Vragen?

Heb je vragen, meldingen of opmerkingen? Contacteer het Agentschap Wegen en Verkeer: 

Bereikbaarheid scholen

Hinderpremie voor handelaars 

Bij hinder door openbare werken kan je als ondernemer onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie of een sluitingspremie krijgen van de Vlaamse overheid.

Contactinfo