Word een buddy

Buddy worden doe je zo:

  1. Je registreert je als kandidaat-buddy
  2. Je volgt het buddy-opleidingstraject
  3. Je schrijft je in als buddy

Registreer je voor vrijblijvende info

Tijdens een infomoment leggen we je haarfijn uit wat het buddyschap inhoudt. Zo kan je een weloverwogen keuze maken. De infomomenten gaan door in het Sociaal Huis (Scheldedreef 52, 9230 Wetteren).

Heb je interesse of ben je gewoon nieuwsgierig? Registreer je dan hieronder als (mogelijke) kandidaat-buddy en wij geven jou met veel plezier meer informatie.

Registreer je als kandidaat-buddy

Na het infomoment kan je alsnog beslissen of je wil deelnemen aan het opleidingstraject van ArmenTeKort

Het buddy-opleidingstraject

Als je buddy bent, sta je er niet alleen voor. Je kan rekenen op vorming die je de nodige ondersteuning geeft tijdens jouw buddytraject.

ArmenTeKort geeft de vormingen met focus op:

  • inzicht in de sociale kaart en de leefwereld van iemand in kansarmoede
  • verbinding maken met jezelf en je buddy
  • krachten en netwerk (her)ontdekken en versterken
  • het buddyschap (praktijksessies)

Heb je interesse om aan te sluiten bij een volgende opleiding in het najaar van 2023? Geef ons een seintje op samenbergop@wetteren.be of registreer je als buddy.

Inschrijven als buddy

Als je de infosessie en het opleidingstraject doorlopen hebt, kan je je registreren als buddy. 

Lees hier onze infobrochure

Contactinfo