Archief

Het gemeentearchief beheert en bewaart het archief van de gemeente en het OCMW Wetteren (huidig lokaal bestuur) en al hun voorlopers, waaronder ook het archief van de deelgemeenten Massemen en Westrem. Ons oudste archiefdocument dateert van 1513.

De dienst archief vormt een onmisbare schakel in onze gemeentelijke administratie. We bewaren documenten om onze taken te verantwoorden en om aan onze burgers informatie te kunnen geven. Ons archief speelt ook een heel belangrijke rol bij het onderzoek naar ons rijke verleden en naar onze voorouders. De dienst archief wil graag uitgroeien tot het geheugen van onze gemeente. Via tentoonstellingen en publicaties willen we dat ook uitdragen.

Archiefbeheer betekent veel meer dan alleen beheren, bewaren, inventariseren en ontsluiten. Archiefdocumenten worden ook intern opgevraagd en uitgeleend aan de gemeentelijke administratie, die dat vooral doet in functie van de dienstverlenende functie naar de burger toe. Archief wordt overgedragen door diensten en wordt beschreven. Archief wordt ook vernietigd als dat wettelijk mogelijk en nodig is, waardoor er meer plaats vrijkomt voor het waardevolle archief dat we nog eeuwenlang willen bewaren.

Contact