Schenkingen en bewaargevingen

We verzamelen alles wat een link heeft met de lokale geschiedenis van Wetteren, Massemen en Westrem. Naast volledige archieven (van lokale verenigingen, families, …), verzamelen wij ook affiches, foto’s, postkaarten, film- en fotomateriaal, oude kaarten, plaatselijke tijdschriften en kranten, bidprentjes, rouwbrieven, kunstwerken, …

We willen alles graag centraal bewaren en ontsluiten zodat niets verloren gaat en iedere geïnteresseerde er mee kan in contact komen. Er is in het verleden al veel te veel verloren gegaan op containerparken en dat is echt zonde. Vaak merken we dat persoonlijke fotoalbums schatten van informatie bevatten (feesten, plechtigheden, oude zichten, cafés, …). Door het aan de gemeente te schenken, ben je zeker dat het aangeboden materiaal voor altijd wordt bewaard.

Iedereen kan kiezen tussen een schenking of bewaargeving. Bij een schenking wordt het aangeboden materiaal eigendom van de gemeente; bij een bewaargeving wordt het aangeboden materiaal bewaard en ontsloten, maar kan je het op elk moment terugvragen en wordt het dus geen eigendom van de gemeente.

Is geen van beide mogelijkheden een optie, maar wil je toch graag dat we jouw archief/document digitaal bezitten omdat het zo interessant is voor onze archiefwerking, dan kan je het ook bij ons laten inscannen en krijg je het daarna terug. Video’s kunnen we laten digitaliseren bij een Wetterse handelszaak.

Er wordt telkens met de schenker of bewaargever besproken wanneer we de geschonken of in bruikleen gegeven zaken mogen vrijgeven voor het publiek.

Indien je een schenking of een bewaargeving overweegt, neem dan contact op met de archivaris via archief@wetteren.be

Contact