Nadere toegangen

Van ons historisch archief (1513-1796) bestaat reeds een inventaris, die in de jaren 1970 werd opgesteld door Joris Clinckspoor en in 2020 werd geactualiseerd door informatiebeheerder Laurien. Je kan deze inventaris hier raadplegen.

Inzake de Wetterse Staten van Goed heeft Joris Clinckspoor twee klappers gemaakt die je kan raadplegen in de leeszaal (‘Indices op de staten van goed van de prochie en heerlijkheid van Wetteren, inbegrepen de aanhangsels Erbuer en Ravenschoot 1609-1795’ en ‘deel twee (aanvulling) 1653-1795’). Staten van Goed werden voor 1796 voornamelijk opgemaakt als er bij het overlijden van één ouder (moeder of vader) minderjarige kinderen (jonger dan 25 jaar) aanwezig waren in het gezin om hun belangen veilig te stellen. Van de Massemse Staten van Goed werd een klapper gemaakt door Jozef De Schamphelaere. Deze kan je raadplegen op de website van de Wetterse heemkundige kring (www.heemkringwetteren.be). Op die website kan je ook een transcriptie vinden van een oud resolutieboek uit ons gemeentearchief, waarin je de beslissingen kan vinden van het Wetterse parochiebestuur voor 1796.

Ook veel andere bronnen uit het modern archief kunnen interessant zijn voor onderzoekers en kunnen worden ingekeken bij ons: briefwisseling, bouwvergunningen, dossiers commodo en incommodo, notulen van het schepencollege, rekeningen en begrotingen, …

De komende jaren willen wij nadere toegangen op deze reeksen via onze website beschikbaar stellen.
Momenteel is er een index op de uitgaande briefwisseling van het jaar 1869 beschikbaar. Dankzij de medewerking van archiefvrijwilligster Rita van Overmeire kunnen we jou deze lijst aanbieden. Er komen heel wat interessante onderwerpen en personen in voor.

Foutloos werken is bijna onmogelijk als men werkt met oude documenten, die men naargelang het handschrift beter of moeilijker kan lezen. Als iemand een fout ontdekt, mag hij dat gerust laten weten aan archief@wetteren.be en dan passen we dat graag aan.

Contact