Bereikbaarheid en aanbod archief

Bereikbaarheid en openingsuren

Onze leeszaal bevindt zich in de Kerkstraat in het oud gemeentehuis, en is voor iedereen toegankelijk. Je kan het archief kosteloos raadplegen op afspraak of gewoon langskomen, maar dan ben je niet zeker van een plaatsje in de leeszaal: 

  • dinsdag van 10 uur tot 16 uur
  • dinsdag van 16 uur tot 20 uur (op afspraak)
  • woensdag van 14 uur tot 16 uur.

Wil je iets opvragen of meer informatie? Neem contact op via post, telefoon (09 369 00 50 - vraag naar de archiefdienst) of e-mail (archief@wetteren.be). 

Hoe werkt het?

Hou er rekening mee dat een archief niet werkt zoals een bibliotheek. We bewaren procesgebonden informatie en dus niet gewoon op onderwerp. We gaan samen op zoek zoals detectives naar bronnen die je vermoedelijk kunnen helpen om antwoorden te vinden, maar bronnen geven niet altijd zomaar hun geheimen prijs.

Lees hier meer over archiefdocumenten raadplegen.

Welke bronnen kan je raadplegen?

Zoek je gegevens uit ons lokaal verleden of ben je gewoon geïnteresseerd in de geschiedenis van jouw gemeente dan ben je welkom bij ons. Ook genealogen die een stamboom of een familiegeschiedenis willen opmaken, kunnen bij ons terecht voor allerlei bronnen die hen heel wat informatie kunnen bezorgen.

We bewaren naast het archief van de gemeentelijke administratie ook private archieven, foto’s, postkaarten, affiches, briefhoofden, rouwbrieven, bidprentjes … Via schenkingen en bewaargevingen proberen we deze collectie aan te vullen om als archief uit te groeien tot een waar documentatiecentrum (cultureel en historisch geheugen) over Wetteren.

Bezoekers van de leeszaal kunnen ook boeken en tijdschriften inkijken uit onze archiefbibliotheek met het accent op lokale geschiedenis. We hebben ook toegang tot de bibliotheek van de heemkundige kring, die al is ontsloten via de catalogus van onze gemeentelijke bibliotheek. De notulen van de gemeenteraad zijn ook openbaar (uitgezonderd de gesloten zitting).

Bepaalde bronnen kan je enkel in kopievorm raadplegen, om de originele documenten te beschermen, zoals parochieregisters of registers van de burgerlijke stand. De meeste documenten ouder dan 30 jaar zijn openbaar. Archiefdocumenten die persoonlijke gegevens bevatten, kan je vaak pas na een eeuw raadplegen. In geval van twijfel vraag je de archiefstukken best aan via de procedure openbaarheid van bestuur.

Bouwdossiers van na 1934 kan je inkijken als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je moet daarvoor een aanvraagformulier invullen voor de dienst stedenbouw.

Contact