Hitte - en droogtestress

De temperatuur in Vlaanderen neemt alleen maar toe. Tegen 2100 zal de gemiddelde temperatuur tussen de 0,7 en 7,2 graden hoger liggen (dan in het jaar 2000). Het aantal extreem warme dagen (>25 °C) gaat ook toenemen. Hittegolven zullen langer aanslepen en zwaarder doorwegen, vooral in verstedelijkte gebieden, omdat daar meer asfalt en beton is. Wegen en gebouwen in hoge dichtheden absorberen veel warmte en geven die warmte ook weer terug. Daardoor ontstaat hittestress, waar vooral gevoelige bevolkingsgroepen (kinderen en ouderen), overlast en gezondheidsproblemen van kunnen ondervinden. 

Bekijk een samenvatting van de veranderingen aan ons klimaat en de gevolgen daarvan:  

Contact