Hitte - en droogtestress

Droogte

De temperatuur in Vlaanderen zal alleen maar verder toenemen. Er wordt verwacht dat de jaargemiddelde temperatuur tegen 2100 tussen de 0,7 en 7,2 °C hoger zal liggen dan in de periode rond 2000. Het aantal extreem warme dagen met een daggemiddelde temperatuur van meer dan 25 °C zal ook toenemen. Hittegolven zullen langer aanslepen en zwaarder doorwegen, vooral in verstedelijkte gebieden. De oorzaak van deze hogere temperaturen in verstedelijkte gebieden komt door de grote hoeveelheid asfalt en beton. Wegen en gebouwen in hoge dichtheden absorberen veel warmte en geven deze warmte ook weer terug.

Het effect van extreme luchttemperaturen uit zich onder andere in hittestress. Vooral hittegevoelige bevolkingsgroepen, jonge kinderen en ouderen, ondervinden hier overlast en schadelijke gezondheidseffecten van.

Bekijk hier de hitte op kaart.

Bekijk het samenvattend filmpje over het MIRA klimaatrapport 2015 over de waargenomen en toekomstige veranderingen.

Contact