Meer groen

Er is een eenvoudig middel tegen hitte: meer groen. Over het algemeen zorgt extra groen in een gebied voor een duidelijke verlaging van de temperatuur. Dat kan door bomen te planten, maar ook door bijvoorbeeld groenstroken tussen gebouwen. Als je stenen in de openbare ruimte vervangt door groen of door halfopen stenen en combineert met verticale tuinen kan je een groot verschil maken.

Welke subsidies?

Voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen (zoals hagen, heggen, houtkanten, bomen, knotbomen, poelen, hakhoutbosjes, sloten …) kan je beroep doen op de gemeentelijke subsidie

Kleine landschapselementenKleine landschapselementen

Contactinfo