Gemeentelijke kleuterschool 't Kleuterboompje

Kleuterboompje is een autonome gemeentelijke kleuterschool. Elke klas bestaat uit een groep kleuters van dezelfde leeftijd. De groep is beperkt tot 25 kleuters. De peuterklas met slaapgelegenheid vangt de jongste kleuters op. Er is specifieke begeleiding voor elke nieuwkomer. De ontwikkeling van je kleuter wordt van nabij opgevolgd en zo nodig aangevuld met hulp. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Het heen-en-weerschriftje, de oudercontacten en de toegankelijkheid van de school zorgen voor het open karakter van deze school.

Een kijkje binnen in de schoolmuren: klik en bekijk het informatiefilmpje

Voor- en naschoolse opvang kan in 't Iboompje, klik hier  voor meer info. 

Contact