Gemeentelijke kleuterschool 't Kleuterboompje

't Kleuterboompje is een autonome gemeentelijke kleuterschool. Elke klas bestaat uit een groep kleuters van dezelfde leeftijd. Die groep is beperkt tot 25 kleuters. De peuterklas met slaapgelegenheid vangt de jongste kleuters op.

Er is specifieke begeleiding voor elke nieuwkomer. We volgen de ontwikkeling van je kleuter van nabij op en vullen die aan met externe hulp waar het nodig is. Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders. Het heen-en-weerschriftje, de oudercontacten en de toegankelijkheid van onze school zorgen voor een open karakter.

Neem een kijkje binnen in de schoolmuren.

Voor- en naschoolse opvang kan in 't Iboompje.

Contact