Waar staan we voor?

We werken rond 5 pijlers. Samen vormen ze ons schoolwerkplan.

Onderwijs en opvoeding

We blijven up-to-date over thema’s met betrekking op de leefwereld van het jonge kind. De school hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als attitudevorming.

Openheid en verscheidenheid

Iedereen is welkom op onze school. We erkennen en respecteren elke diversiteit bij de kinderen en hun ouders, van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, tot sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk verwachten we van de kinderen en hun ouders dat zij de aanwezige verschillen ook respecteren en dat ze  luisteren naar elkaar en begrip hebben voor anderen.

Veiligheid en gezondheid

De volledige en de buitenspeelruimte voldoet aan de gewenste veiligheidscriteria. Samen met de ouders streven we ernaar dat het jonge kind gezond en evenwichtig opgroeit.

Weerbaarheid, respect en zelfstandigheid

Weerbaarheid, respect en zelfstandigheid bereiken we door handelingsgericht te werken. We kiezen voor een positieve benadering van het kind waarbij de onderwijsbehoeften van elk kind centraal staan.

Zorg voor ieder kind

We bieden onderwijs aan via de zorgwerking. Het is een handelingsgerichte, duidelijke structuur, gedragen door het hele team met aandacht voor talenten, creativiteit, gelijke kansen en zorg voor iedereen.

Contactinfo