Ambulante handel: Occasionele verkopen met niet-commercieel karakter

Online aanvragen

Het gaat vooral om verkopen voor het goede doel of verkopen ten voordele van een lokale vereniging, zoals de stickerverkoop van het rode kruis op de openbare weg of de jeugd- of voetbalvereniging die deur-aan-deur wafels verkoopt ten voordele van hun eigen kas. 

Voorwaarden

  • De verkoop is occasioneel (dus vindt maar één keer of een paar keer plaats).
  • De verkoop heeft een niet-commercieel karakter: menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld of de ambacht of streekproducten.
  • De verkoop gaat uit van een vereniging/instelling.

Procedure

Je hebt de toestemming van de burgemeester nodig. Als de verkoop zich beperkt tot gemeente Wetteren, vul dan het online aanvraagformulier in.

Als de verkoop plaatsvindt in meer dan één gemeente, bezorg dan een volledig ingevuld aanvraagformulier aan:

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene directie van het KMO-beleid
Dienst Economische Vergunningen
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel, of via info.SAEV@economie.fgov.be

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Online aanvragen

Contactinfo