Aanvraagformulier Occasionele verkopen met niet-commercieel karakter

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Aanvraagformulier occasionele verkopen met niet - commercieel karakter (1)

Gegevens van de aanvrager

Bepalingen verkoop met niet - commercieel karakter

Bestemming van de opbrengsten *
Periode van verkoop *

(1) Dit aanvraagformulier dient niet ingevuld te worden door organisaties erkend door de Minister van Financiën (cf. KB 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten art. 7). Deze organisaties moeten een verklaring indienen ten minste drie werkdagen vóór de aanvang van de verkoop. 

(2) Wanneer de verkoop plaatsvindt in meer dan één gemeente, neem dan contact op met FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. "Algemene directie van het KMO-beleid Dienst Econimische Vergunningen. Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. of vial mail of info.SAEV@economie.fgov.be