Vergunning voor een circusstandplaats

Twee maal per jaar is een circusgezelschap welkom in onze gemeente.

De aanvrager dient zelf een standplaats te voorzien die geschikt is voor de voorstellingen.

Om jouw circus kandidaat te stellen vul je het aanvraagformulier voor evenementen in samen met de gevraagde documenten die u vindt onder voorwaarden.

Voorwaarden

 • de aanvraag moet minstens 60 dagen op voorhand aangevraagd worden bij het gemeentebestuur;
 • ondernemingsnummer en de contactgegevens van de exploitant en aanvrager;
 • een bewijs dat een geldige brandverzekering is afgesloten, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheidsverzekering;
 • een positief keuringsattest voor elektriciteit dat maximum een jaar oud is op het moment van de voorstellingen;
 • een inplantingsplan en een technisch beschrijving van de installaties (afmetingen van het circus of amusementsbedrijf, tent en een opgave van de minimumafmetingen voor het verblijf van het aantal opgegeven dieren);
 • een speellijst (datum en uren van de geplande voorstellingen in de gemeente);
 • schema van de tournee;
 • rekeningnummer;
 • datum van aankomst en vertrek;
 • voorstel van locatie;
 • toelating van de eigenaar indien de grond geen openbaar domein is;
 • een kopie van het contract met een erkend dierenarts indien er dieren optreden.

Procedure

U vraagt uw vergunning schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen via het groot evenementenformulier.

Meebrengen

 • ondernemingsnummer en de contactgegevens van de exploitant en aanvrager;
 • een bewijs dat een geldige brandverzekering is afgesloten, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheidsverzekering;
 • een positief keuringsattest voor elektriciteit dat maximum een jaar oud is op het moment van de voorstellingen;
 • een inplantingsplan en een technisch beschrijving van de installaties (afmetingen van het circus of amusementsbedrijf, tent en een opgave van de minimumafmetingen voor het verblijf van het aantal opgegeven dieren);
 • een speellijst (datum en uren van de geplande voorstellingen in de gemeente);
 • schema van de tournee;
 • rekeningnummer;
 • datum van aankomst en vertrek;
 • voorstel van locatie;
 • toelating van de eigenaar indien de grond geen openbaar domein is;
 • een kopie van het contract met een erkend dierenarts indien er dieren optreden.

Bedrag

U betaalt 1.000 euro als waarborg.

De waarborg dient na het bekomen van de toelating en uiterlijk drie weken voor aankomst gestort te worden op de rekening van het gemeentebestuur.
De waarborg wordt na het vertrek teruggestort, desgevallend verminderd met standgelden, kosten voor energieverbruik, kosten voor beschadiging van het terrein, kosten voor het opruimen van afval of andere kosten veroorzaakt door het circus of amusementsbedrijf zonder vaste standplaats.

Regelgeving

Algemeen politiereglement

Contactinfo