Uitleendienst

Voor manifestaties die georganiseerd worden op het grondgebied van Wetteren kan materiaal (zoals tentoonstellingspanelen, vlaggen, vlaggenmasten, podia, geluidsinstallatie, e.d.) uitgeleend worden in het gemeentemagazijn.

De lijst met uit te lenen materiaal, de bijhorende huurprijzen en borgsommen vindt u hier.

Voorwaarden

De erkende socio-culturele verenigingen kunnen gratis materiaal uitlenen in het magazijn voor de organisatie van een eigen activiteit. Tevens hebben de erkende verenigingen per kalenderjaar recht op een gratis prestatie, verstrekt door de gemeente, voor vervoer en opstelling van materiaal.

Erkende Wetterse jeugdverenigingen kunnen gratis gebruik maken van audiovisueel materiaal en de fuifkoffer. Ontlenen van ander materiaal dient betaald te worden.

Alle voorwaarden vindt u in het reglement van de uitleendienst.

Procedure

Indien u een evenement organiseert en u wenst beroep te doen op de gemeentelijke uitleendienst, gebeurt de aanvraag van het uit te lenen materiaal via het evenementenformulier.

Er moet een evenementenformulier ingediend worden voor evenementen die zowel openbaar toegankelijk als privaat zijn: een straatfeest, schoolfeest, festival, sportwedstrijd, fiets-of wandeltocht, circussen, braderijen, beurzen, festivals, afsteken van vuurwerk, fuiven, zelfs op privéterrein… Er dient geen evenementenformulier ingediend te worden voor een tuinfeest of een familiefeest in een woning.

Indien uw evenement niet via het evenementenloket dient aangevraagd te worden en u toch materiaal wenst uit te lenen, vult u het contract voor het uitlenen van feestmateriaal in en stuurt u dit door naar uitleendienst@wetteren.be of bezorgt u dit schriftelijk aan de uitleendienst in het gemeentelijk magazijn, Peperstraat 3, 9230 Wetteren.

De uitleendienst kijkt het contract na en berekent de som van de waarborg en de huurprijs. Betalen kan via overschrijving, bancontact, of cash in het magazijn.

De borgsom dient 10 dagen voor afhaling of levering te worden betaald. Na het evenement kan de borgsom worden opgehaald of wordt het bedrag teruggestort.

Bedrag

Er wordt een borgsom en huurprijs aangerekend op basis van de waarde van het ontleende materiaal (zie contract uitleendienst).

Indien de totale waarborgsom de waarde van € 500 overschrijdt, zal de waarborgsom € 500 bedragen.

Contactinfo