Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Online aanvragenMaak een afspraak

Hagen, heggen, houtkanten en -wallen, knotbomen, veedrinkpoelen, hakhoutbosjes, sloten, trage wegen... zijn allemaal kleine landschapselementen. Sommige kleine landschapselementen vervulden vroeger een belangrijke functie die ze vandaag grotendeels verloren hebben. Zo hebben poelen als veedrinkplaats veelal plaatsgemaakt voor drinkbakken en zijn hagen en houtkanten rondom percelen vervangen door prikkeldraad. Door het verlies van die oorspronkelijke functie dreigen ze steeds meer uit het landschap te verdwijnen.

Nochtans zijn kleine landschapselementen bijzonder waardevol en zelfs levensnoodzakelijk voor heel wat planten en dieren en verfraaien ze ons landschap.

We geven een subsidie voor aanplant, aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen.

Voorwaarden

U bent eigenaar of grondgebruiker van de percelen waar de werken zijn gepland. Indien u grondgebruiker bent moet u toestemming hebben van de eigenaar.

Verenigingen kunnen de werken uitvoeren in opdracht van de eigenaar/gebruiker. In dat geval wordt de subsidie aan de vereniging uitbetaald.

U houdt rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement.

Procedure

U bezorgt uw aanvraagformulier binnen de 3 maanden na uitvoering van de werken rechtstreeks aan het gemeentebestuur voor volgende werken:
 • aanplant poten of knotten van knotbomen
 • snoeien van een haag of heg
 • onderhoudskapping houtkant, houtwal of hakhoutbos
Voor sommige werken is eerst advies vereist van het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD). Neem voor aanvang van de werken contact met hen op. Bezorg daarna je aanvraagformulier samen met het advies van het RLSD aan het gemeentebestuur. Deze procedure moet gevolgd worden voor volgende werken:
 • aanplant haag, heg, houtkant, houtwal
 • aanplant van solitaire boom, bomenrij of boomgroep
 • bebossing van max. 50 are
 • aanleg en ruimen van een poel
 • ruimen van een sloot of greppel in historisch permanent grasland
 • onderhoud trage weg

 

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij:

 • team Stadsbeleid

 • Regionaal Landschap Schelde-Durme
  Markt 1
  9230 Wetteren
  tel 052 33 89 10
  info@rlsd.be

Meebrengen

Volledig ingevuld aanvraagformulier + vereiste bijlage: kaart met ligging van het perceel waarop de kleine landschapselementen zijn aangeduid.

Bedrag

U ontvangt voor:

 • de aanplant van een haag, heg, houtkant of houtwal  0,25 euro per plant;
 • de aanplant van een solitaire boom, bomenrij of boomgroep 7,50 euro per boom;
 • de aanplant van knotbomen 2,50 euro per poot;
 • bebossing 15 euro per are;
 • het onderhoud van een haag, heg, houtkant of houtwal 0,50 euro per lopende meter;
 • het onderhoud van een hakhoutbosje 8 euro per are;
 • het onderhoud van knotbomen 6,25 euro per boom;
 • de aanleg en heruitdiepen van een poel 2,50 euro per m²;
 • het onderhoud/herstel van een bestaande sloot of greppel in historisch permanent grasland 1,25 euro per lopende m met een max. van € 500 per aanvrager per jaar;
 • het onderhoud van een trage weg 0,16 euro per m² per jaar.

Uitzonderingen

 • werken die voorwaarde zijn van een vergunning (kapmachtiging, omgevingsvergunning,...)
 • werken waarvoor een subsidie ontvangen wordt vanuit een andere overheid (provincie, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid,...)
 • aanplantingen met commerciële doeleinden (boomkwekerij,...)
 • aanvragen waarvan de totale toelage minder bedraagt dan 25 euro

Regelgeving

subsidiereglement kleine landschapselementen - gemeenteraad 16/12/2010, gewijzigd 23/08/2012.

Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinfo