Aanvraagformulier subsidie kleine landschapselementen

Hagen, heggen, houtkanten en -wallen, knotbomen, veedrinkpoelen, hakhoutbosjes, sloten, trage wegen... zijn allemaal kleine landschapselementen. Sommige kleine landschapselementen vervulden vroeger een belangrijke functie die ze vandaag grotendeels verloren hebben. Zo hebben poelen als veedrinkplaats veelal plaatsgemaakt voor drinkbakken en zijn hagen en houtkanten om percelen te begrenzen vervangen door afrasteringen. Door het verlies van die oorspronkelijke functie dreigen ze steeds meer uit het landschap te verdwijnen.

Nochtans zijn kleine landschapselementen bijzonder waardevol en zelfs levensnoodzakelijk voor heel wat planten en dieren en verfraaien ze ons landschap.

De gemeente geeft een subsidie voor de aanplanting, aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1. Aanvraagtype

2. Persoonsgegevens van de aanvrager

3. Eigenaarsgegevens indien verschillend van aanvragergegevens

4. Locatiegegevens van de aanvraag

5. Overzicht van de geplande of uitgevoerde werken aan kleine landschapselementen

Deze aanvraag betreft: *
Start- en einddatum uitvoering *
Hoedanigheid van de aanvrager *
Werken uitgevoerd door *
AANPLANT EN AANLEG

De aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en aanvaardt de bepalingen van het gemeentelijk reglement betreffende de betoelaging voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen.