Parkeerkaart autodelen

Een autodeelvoertuig kan een parkeerkaart autodelen krijgen op naam van een erkende autodeelorganisatie of op naam van een lid van een erkende autodeelorganisatie. De lijst van erkende autodeelorganisaties kan geraadpleegd worden op de website https://www.autodelen.net/. De aanvrager van een parkeerkaart autodelen moet het bewijs voorleggen dat het voertuig gebruikt wordt voor autodelen.

Deze parkeerkaart is 1 jaar geldig. Met de kaart kan het voertuig gratis en onbeperkt in tijd parkeren in de zones betalend langparkeren en in de blauwe zones. De kaart is niet geldig in de betalende zone kortparkeren.

Voorwaarden

Volgende originele documenten (geen kopieën) worden bij de aanvraag bezorgd:

  • Voor voertuigen van de organisatie zelf:
    • naam en adres van de vereniging voor autodelen;
    • voor elk voertuig waarvoor een parkeerkaart autodelen wordt aangevraagd: het verzekeringsbewijs en het inschrijvingsbewijs.
  • Voor het eigen voertuig van de leden van de organisatie:
    • bewijs van lidmaatschap bij de vereniging voor autodelen;
    • voor elk voertuig waarvoor een parkeerkaart autodelen wordt aangevraagd: het verzekeringsbewijs en het inschrijvingsbewijs.

Procedure

De parkeerkaart voor autodelen wordt aangevraagd bij en afgeleverd door het parkeerbedrijf Optimal Parking Control (www.parkeren.be/wetteren).

Bedrag

Een parkeerkaart autodelen is gratis.

Voor het afleveren van een duplicaat wordt €15,00 per kaart aangerekend.

Regelgeving

Contactinfo