Organiseren van een evenement of een activiteit

Maak een afspraak

Organiseer je een fuif, festival, optreden, wandeling, tornooi, rally, stoet of een ander event? Dan moet u dit melden of aanvragen via het evenementenformulier. De evenementencoördinator behandelt uw aanvraag, verzamelt de nodige adviezen, legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt u als organisator en de betrokken diensten op de hoogte over de beslissing.

Voorwaarden

Wanneer moet u uw aanvraag indienen?

  • Uiterlijk 30 dagen vóór het kleinschalig evenement plaatsvindt. Een evenement wordt kleinschalig beschouwd indien het aantal aanwezigen gelijktijdig niet meer bedraagt dan 400 personen en indien het evenement een beperkte impact vormt voor de buurt.
  • Uiterlijk 60 dagen vóór middelgrote & grote evenementen.
  • Uiterlijk 90 dagen vóór een wielerwedstrijd
  • Ten vroegste 1 jaar vóór het evenement.

 U kan uw aanvraag doen via het evenementenformulier:

Hou er rekening mee, hoe later u dit formulier invult, hoe later u uw toestemming krijgt.

Wanneer u het formulier niet tijdig indient, het niet volledig invult of het voldoet niet aan de bovengenoemde criteria, is uw melding/aanvraag niet ontvankelijk, dit staat gelijk aan het niet indienen van een aanvraag.

Indien u nog vragen heeft betreffende het gebruik van deze standaardformulieren kunt u steeds een afspraak maken met de evenementencoördinator.

 Oudejaarsfuif in de Gemeentelijke Feestzaal

In dit reglement vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier. Het aanvraagdossier moet voor 1 mei ingediend zijn. Vragen over deze specifieke fuif? Neem contact op met de jeugddienst (jeugddienst@wetteren.be of 09 369 00 50).

Procedure

U stuurt de ingevulde formulieren op per post, per mail, of u geeft deze persoonlijk af aan het onthaal van de gemeente.

Gebruik steeds de meeste recente versie van het aanvraagformulier dat u op de website vindt.

Verouderde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Meebrengen

Datum, uur, adres en grondplan van het evenement.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

Uitzonderingen zijn privé-feesten zoals een tuinfeest, een communiefeest of familiefeest in woningen. Deze worden niet als een evenement beschouwd en moeten niet aangevraagd worden. 

Regelgeving

Politiereglement Art. 6.8.1

Maak een afspraak

Contactinfo