Evenement: wielerwedstrijd organiseren

Elke wielerwedstrijd die in Wetteren vertrekt of door Wetteren rijdt, moet aangevraagd worden om de nodige vergunningen te verkrijgen.

De evenementencoördinator behandelt uw aanvraag, verzamelt de nodige adviezen, legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt u als organisator en de betrokken diensten op de hoogte over de beslissing.

Voorwaarden

Wanneer?

U dient uw aanvraag in uiterlijk 14 weken vóór het evenement.

Concreet wil dit zeggen dat alle aanvragen die ons later bereiken kunnen niet meer aanvaard worden.

Procedure

U dient uw aanvraag te doen via EagleBe aanvraag wielerwedstrijd.

De nieuwe documenten van Belgian Cycling moet u uploaden samen met een GPX-bestand van de route.

Oude aanvraagformulieren worden niet meer aanvaard!

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Regelgeving

Poltiereglement Art. 6.8.1
Wegverkeerswet
Nieuw Koninklijk Besluit van 28.06.2019
KB tot reglementering wieler- en alle terreinwedstrijden (ppt)

Contactinfo