Evenement: wielerwedstrijd organiseren

Elke wielerwedstrijd die in Wetteren vertrekt of door Wetteren rijdt, moet aangevraagd worden om de nodige vergunningen te krijgen.

De evenementencoördinator behandelt de aanvraag, verzamelt de nodige adviezen, legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt jou en de betrokken diensten op de hoogte over de beslissing.

Voorwaarden

Je moet de aanvraag uiterlijk 14 weken voor het evenement indienen. Aanvragen die ons later bereiken, kunnen we niet meer aanvaarden.

 

Procedure

  • Dien de aanvraag online in via EagleBe
  • De nieuwe documenten van Belgian Cycling moet je uploaden samen met een GPX-bestand van de route.
  • Oude aanvraagformulieren aanvaarden we niet meer. 

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Contactinfo