Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Online aanvragenMaak een afspraak

Als u een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning (tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht), maar met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

 • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico
 • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden
 • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld
 • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat

Een woning die ongeschikt- en/of onbewoonbaar werd verklaard, kan alleen maar opnieuw worden goedgekeurd door afgifte van het conformiteitsattest.

Voorwaarden

De gemeente voert een conformiteitsonderzoek uit en de burgemeester levert een conformiteitsattset af, als uit dat onderzoek blijkt dat:

 • de woning minder dan 15 strafpunten scoort op de technische fiche;
 • de woning niet onbewoonbaar is;
 • de woning voldoet aan de rookmeldersverplichtingen;
 • het aanvraagformulier met bijlagen volledig is verklaard;
 • het gevraagde bedrag betaald is

Procedure

U kunt het attest aanvragen bij de gemeente. U kunt hiervoor terecht op deze link. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kunt u binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Meebrengen

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • eventuele bijlagen (kopie keuringsattest elektrische installatie; kopie keuringsattest verwarmingsinstallatie...)

Bedrag

U betaalt € 62,50 per conformiteitsattest.

Online aanvragenMaak een afspraak