Aanvraag van een parkeerplaats voor personen met een handicap

Online aanvragen

Als u zich door een handicap of aandoening moeilijk kunt verplaatsen, kunt u een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van uw woning of werk.

Voorwaarden

Voorwaarden om een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te vragen:

  • u bent in het bezit van een parkeerkaart voor personen met een handicap die geldig is voor onbepaalde duur;
  • uw werk- of woonplaats beschikt niet over een garage of privé-parking die een vlotte toegankelijkheid waarborgt;
  • u bezit een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij u inwoont. 

Procedure

Vraag hier een parkeerplaats voor personen met een handicap online aan.

De politie zal onderzoeken of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken dicht bij uw woning of uw werk.

Uw aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

  • bij goedkeuring: uw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
  • bij weigering: u krijgt een gemotiveerde brief.

Na goedkeuring door de gemeenteraad, wordt binnen een termijn van één maand het verkeersbord geplaatst. De blauwe markering wordt aangebracht door een externe firma en gebeurt enkel bij goede weersomstandigheden. 

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Regelgeving

Online aanvragen

Contactinfo