Aanvraagformulier parkeerplaats voor personen met een handicap

Als u zich door een handicap of aandoening moeilijk kunt verplaatsen, kunt u een parkeerplaats voor peronen met een handicap aanvragen in de nabijheid van uw woning of werk.

 
  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Persoonsgegevens

Verklaringen

Verklaringen en bijlages

Gegevens persoon met een handicap
Gegevens invaliditeit *
Score inzake verplaatsingsmogelijkheden *
Beschikt u over een parkeerkaart voor personen met een handicap? *
Geldigheidsdatum kaart voor personen met een handicap
Hoe verplaatst u zich meestal? *
Beschikt u over een parkeerplaats op privaat domein? *
Is er een hoge parkeerdruk in uw straat? Kruis aan welke stelling voor u van toepassing is *
Bijlage(n) bij de aanvraag *

Aan de hand van deze gegevens onderzoekt de dienst Mobiliteit samen met de wijkagent of u in aanmerking komt voor een voorbehouden parkeerplaats in de nabijheid van uw woning of werkplaats. U zal nadien op de hoogte gebracht worden van de beslissing van het gemeentebestuur.