Aanvraagformulier openbaarheid van bestuur

Iedereen kan toegang vragen tot bestuursdocumenten van de gemeente Wetteren volgens het Bestuursdecreet, 7 december 2018.

Een 'bestuursdocument' wordt breed opgevat: het is de drager van informatie, in welke vorm ook, waarover de gemeente beschikt. Hieronder vallen schriftelijke stukken, geluids- of beeldopnamen, notulen, processen-verbaal, statistieken, contracten, films, foto's, enz...

Een verzoek om openbaarmaking kan evenwel geen verplichting met zich meebrengen om bestuursdocumenten te verwerken of te analyseren, laat staat om bepaalde documenten aan te maken.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1. Contactgegevens van de aanvrager (1)

2. Aard van de gevraagde info

Adresgegevens aanvrager

(1)De van u verkregen gegevens worden door de gemeente Wetteren, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren verwerkt, ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG).

Welke openbaarmaking vraag je? *

Wil je bouwplannen aanvragen klik dan hier.